Praesidium

Význam: ochrana, záštita

Další latinský slovník

Pollinctor

omývač mrtvol

Cetera

ostatně, jinak

Ballistorius

(LMALB nic, ale viz ballistarius)

Malitia

zlost, zlo, lumpárna, špatnost, zlomyslnost

Arrogantiam sumere

stát se domýšlivým

Consultum

usnesení, opatření