Egregius

Význam: obzvláštní

Další latinský slovník

Summus

nejdůležitější, nejvyšší

Sotius

(viz socius)

Pernities

zhouba, zkáza, záhuba

Insensatus

pošetilý, šílený, pomatený?

Forte

náhodou ; zrovna, právě ; maně, nazdařbůh, naslepo, slepě ; jednou (uváděcí slovo vyprávění) ; snad (ve spojení s ne, si, sin, nisi a básnicky i jinde) ; málem (forte dixit Tiberius = "il échappa ŕ Tiber de dire ; o tom Pražák neuvádí nic)

Licentia specialis

zvláštní povolení