Infamia

Význam: hanba

Další latinský slovník

Praecipico

vrhat se, řítit se

Dare veniam

dát milost, udělit milost ; být po vůli, vyhovět, popřát sluchu

Hinc

odtud, odsud

Vice

místo, za (koho)

Iuramentum

přísaha (DZ ; Pražák nic)

Una

společně