Demitto

Význam: spustit se, sestoupit

Další latinský slovník

Iuro

přísahat

Blaveum

modř, modrá barva

Ascendo

vystoupit, vylézt

Ambactus

služebník

Inveterasco

zestárnout ; zastarat ; zakořenit se

Vigilia

noční stráž