Demitto

Význam: spustit se, sestoupit

Další latinský slovník

Omnimo

celkem, všeho všudy

Concitatio

(LMALB nic! Jen sloveso concieo, ere, citum)

Civitate donare

darovat občanské právo

Burdo

hůl

Inferus

dolní, spodní

Verisimilis

pravděpodobný