In annos

Význam: co rok, každý rok

Další latinský slovník

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit

Series

řetěz, řada ; kolo (tanec) ; spojitost

Stabilitas

pevný postoj

Sublevo

postavit se

Saevio

zuřit, vztekat se, řádit

Animum advertere

upínat zřetel, zpozorovat