Honestus

Význam: vážený, čestný, ctěný

Další latinský slovník

Contrarius

protější, opačný

Iesu

Ježíši (vok.)

Infamis

se špatnou pověstí, nečestný, nectný, hanebný [Pražák uvádí zlopověstný, ale dnešní užití slova zlopověstný tomu spíše neodpovídá]

Crudus

syrový, nezralý, nestrávený ; surový, nezpracovaný ; krvavý, surový ; nebílený, nebělený (o vlákně či tkanině) ; nepromyšlený

Neu = neve

ani, nebo, aby ne

Semper

vždy, vždycky, stále, ustavičně ; jednou provždy ; stálý (u subst. lze přeložit přídavným jménem)