Dolor

Význam: bolest ; vzrušení, pohnutí ; bolest, bol, trápení, hoře, žalost, zármutek, žal ; lítost ; trud ; rozčílení, rozmrzelost, hněv, rozhořčení, nevrlost ; příkoří, urážka ; cit, pathos (v řečnictví)

Další latinský slovník

Custodio

střežit

Exiguitas

malý rozměr, skromnost

Divina Pagina f.

božské Písmo

Adaequo

vyrovnat se, stačit

Vel

(spojka rozlučovací ; uvádí rozluku možnou, ale ne vždy nutnou, takže má leckdy význam slučovací ; někdy poopravuje předešlou výpověď)

Servitium animae n.

(souhrn skutků pro spásu duše)