Operor

Význam: pracovat, být zaměstnán ; provádět bohoslužebný úkon, konat oběť

Další latinský slovník

Meliores

velmoži

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Minuo

urovnávat

Detrimentum

škoda, újma

Placentia

Placentia, dnešní Piacenza

Appello

jmenovat do funkce (hodí se do Bazzochi, 137 ; Pražák neuvádí, ale nalezeno ale v MLLM pro "provolat císařem")