Adamo

Význam: zamilovat si, oblíbit si

Další latinský slovník

Flexio

ohýbání, ohnutí ; ohýbání hlasu, modulace ; záhyb (cesty) ; zacházka, oklika

Gravissimum supplicium sumere de aliquo

co nejpřísněji potrestat

Adhaereo

vězet, váznout, viset, držet se, zachycovat, lpět ; přilnout, souviset, držet se ; přiléhat, souviset, hraničit, sousedit s

Textus

text ; Písmo (bible) (tak Biller in Heresy and Literacy, 68)

Seriatim

postupně, popořadě (MLLM), v časovém sledu, chronologicky (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 87)

Interest

záleží na tom