Adamo

Význam: zamilovat si, oblíbit si

Další latinský slovník

Redintegro

obnovit

Spongia

houba ; měkký krunýř šermířů, náprsník

Delectationes mundi

světská potěšení

Consedo

usadit se

Solennis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Calceamentum

střevíc, bota