In animo esse

Význam: mít v úmyslu

Další latinský slovník

Incertus

neověřený, nejistý

Carru-

(RS 55:25 pro caru-, tj. perf. kmen od careo, ere)

Nudo corpore pugnare

bojovat bez štítů

Disputo

bádat, zkoumat

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Teneo

držet se čeho (i přen., např. TDH 311:6n.)