Res divinae

Význam: bohoslužby

Další latinský slovník

Demonstro

sdělovat, oznamovat

Malefactor

zločinec

Servator

Spasitel (Kristus)

Sive - sive

ať už - nebo

Nubo

provdat, vdát

Sensum recuperare

přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu