Cingo

Význam: obklopit, obkličovat, obtáčet

Další latinský slovník

Ita

totiž

Appareo

objevit se, ukázat se, zjevit se, vynořit se ; být k službám, přisluhovat, posluhovat, konat službu ; jevit se, ukazovat se, být zjevný, být patrný

Hordeacealis

ječný, ječmenný

Novissima spes f.

poslední naděje

Contrarius

protější, opačný

Poena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí