Autenticus

Význam: věrohodný, autentický

Další latinský slovník

Alicuius

něčí

Servilia

[zřejmě spíše Slavonie než Srbsko, viz Thouz., Un traité, 34.]

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Suppan

župan (titul)

Dies confessionis

třetí neděle postní

Pereo

zahynout