Autenticus

Význam: věrohodný, autentický

Další latinský slovník

Post mortem

po smrti, posmrtně

Interdum

doposud

Duritia

otužování

Penitentiam iniungere

uložit pokání

Formido

hrůza, strach ; posvátná hrůza, posvátná bázeň, bázeň Boží ; postrach, strašák

Hiems

bouře, nepohoda, zimní počasí