Cognatus

Význam: sourozenec, příbuzný, pokrevný příbuzný ; pokrevní přítel

Další latinský slovník

Possideo

mít v držení, zaujímat, ovládat

Evito

vyhnout se čemu, uniknout čemu, uchránit se čeho, vyvarovat se čeho

Assuefacio

zvykat si, navykat, učit

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Taxus

tis

Paulatim

pomalu, ponenáhlu