Obstringo

Význam: zavázat

Další latinský slovník

Nequeo

nebýt s to, nemoci

Paucites

hrstka

Vexillum

prapor zvláštních oddílů

Censeo

být pro, navrhovat

Intueor

hledět pohlížet, dívat se

Furor

zběsilost, zuřivost, šílenství, zaslepení, delirium