Multociens

Význam: mnohokrát, často

Další latinský slovník

Publice

všeobecně

Et hoc quia

a to proto, že

Sapor

chuť (vlastnost předmětu, nikoli jeden ze smyslů) ; pachuť ; pamlsek ; vkus

Multoties

mnohokrát, často

Frustrarius

neopodstatněný, neodůvodněný, nepodložený

Pristinus

dosavadní