Appono

Význam: připojit, přidružit

Další latinský slovník

Suo nomine

osobně, z osobních důvodů

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Restituo

obnovit, vrátit do původního stavu

Vita concedere

umřít, zemřít, zesnout

Sponte

dobrovolně, úmyslně, sám od sebe, z vlastního popudu ; po vůli ; o své újmě, sám o sobě

Angustus

těsný, úzký