Appono

Význam: připojit, přidružit

Další latinský slovník

Complex

druh, spojenec, společník, soudruh ; spoluviník, spolupachatel, komplic ; přívrženec, následovník, spojenec (celý tento význam MLLM: "partisan, sectateur")

Costa

žebro ; bok, stěna

Subjicio

házet pod

Noto

poznamenávat, poznamenat, zaznamenat ; vnímat, pozorovat, vidět, zaznamenat (smyslově) ; udělit důtku, vytýkat, kárat ; vystavovat posměchu ; činit narážky na koho

Revera

vpravdě, skutečně, opravdu

Legatum

odkaz (v závěti)