Receptus

Význam: útočiště

Další latinský slovník

Ascribo

připsat, připojit, přidat (do listiny) ; zařadit koho kam, počítat koo mezi, přijmout ; ustanovovat, zřizovat ; připisovat, přičítat komu co ; přivlastňovat komu co

Excludo

zdržovat, bránit

Incontinentia

nezdrženlivost, nestřídmost

Subito

náhle

Legio veterana

legie ze starých vojáků

Sagitta

šíp, střela