Denuntio

Význam: oznamovat, ohlašovat

Další latinský slovník

Tignum

břevno, kláda, trám

Vitiatio

zhanobení, zprznění

Ante conspectum + gen.

před kým, v přítomnosti koho

Operatio

konání, díla, počínání, jednání (např. operatio daemonum, též jednání, činy ve Flor. rit. 248)

Quod

který, co (vztažné a tázací zájmeno neutra, ale v RS 50:24 i maskulina: Albanenses qui... et quod errant in pluribus quam ceteri)

Approbo

souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit