Auctoritas

Význam: citát, autorita (biblické citáty o ustanovení zpovědi apod., takto TDH 312:12) ; stvrzení, záruka, jistota ; platnost spolehlivost, hodnověrnost ; odpovědnost ; doklad, listina ; příklad, vzor ; vážnost, vliv, váha, moc ; důraz, ráznost ; úsilí

Další latinský slovník

Prophetia

dar proroctví (tak 1K 13,2)

Victina

obětní zvíře, oběť

Plus

víc, více

Elatio

pýcha ; zvedání, pozvedání

Patientia

trpělivost, odvaha, výdrž, schopnost, otužilost, shovívavost, zdrženlivost

Violo

ublížit, dopustit se násilí