Conquisco

Význam: sklonit se ; sklonit, schýlit

Další latinský slovník

Bonae memoriae

blahé paměti

Fastigate

šikmo

Sanctus

svatý, nedotknutelný, neporušený

Tolosa

Toulouse (město v narbonské Galii nad řekou Garumnou)

Conor

pokoušet se o co, podnikat co, usilovat o co, snažit se, namáhat se (+ alqd. nebo inf.), jmout se

Iumentum

dobytek