Confutuo

Význam: souložit s kým, zlíhati koho

Další latinský slovník

Episcopus

biskup

Ada

Adam

Behemat

Behemót

Sicut(i)

jako

Caulae

ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec

Commonefacio

připomínat, důtklivě upomínat