Adeo

Význam: napadat někoho

Další latinský slovník

Fugitivus

uprchlý otrok, uprchlík, zběh

Omitto

pustit, opustit ; vzdát se, zanechat čeho, nechat stranou, nechat bez trestu, pustit ze zřetele ; mlčky přejít, pominout, opomenout co, nezmínit se o čem, nemluvit o čem

Ille et idem

jeden a tentýž

Rama

Bosna

Taliter

takto

Amb-

předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")