Adeo

Význam: napadat někoho

Další latinský slovník

Protraho

vytáhnout, vyvléci (z úkrytu ven apod.) ; přitáhnout, přivléci, násilně přivést ; přinutit, přimět ; odkrýt, odhalit, objevit

Genimen

plod, produkt ; potomstvo

Ius iurandum

přísaha

Morior

zemřít, umírat

Perpetuus

nepřetržitý, ustavičný, stálý

Porrigo

vztahovat, natahovat, napřahovat ; zdvíhat ; roztahovat, rozkládat, rozprostírat, šířit ; podávat, nabízet, dávat, poskytovat (i přen.) ; pokládat, ukládat, rozkládat ; natahovat ruku s něčím, podávat, nabízet, dávat, poskytovat