Abditus

Význam: odlehlý, vzdálený, skrytý, v ústraní

Další latinský slovník

Consterno

posypat, poset

Orbs

kruh, kolo

Odium iustum

oprávněná nenávist

Lucrum

prospěch, zisk, bohatství,

Multo die

když již den pokročil

Manifeste

očividně, jasně, zřetelně ; otevřeně (neskrytě)