Ample

Význam: hojně, rozsáhle

Další latinský slovník

Confusio

sloučení, smíšení, spojení ; zmatení, zmatek, nepořádek, nelad ; hanba, ostuda, pohana, potupa, zahanbení ; stud ; hanebnost ; pohroma ; spousta, příval (vypsáno i z kontextů ve Vg.)

Subverto

podvracet

Descendere in causam

ujmout se věci

Posticium

zadní dveře, zadní vchod

Confabulor

hovořit, povídat si s kým (o čem)

Front

čelo ; výraz obličeje, zevnějšek ; průčelí, přední strana ; šířka ; titulní strana ; čelo, fronta (voj.)