Ample

Význam: hojně, rozsáhle

Další latinský slovník

Consido

usadit se, usídlit se, posazovat, ustávat

Quis(c)quam

někdo, něco

Imum

nejnižší místo, hlubina, dno

Remitto

poslat zpět

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný

Metior

vyměřit