Magnus

Význam: důležitý, závažný

Další latinský slovník

Dominus Deus

Hospodin Bůh (Gn 2,4-9 atd., mnohokrát)

Mercator

kupec, obchodník

Substantia

podstata

Cemeterium

(form. coemeterium)

Diurturnitas

délka, doba trvání

Facio

dělat, činit, robit, zhotovovat ; stavět ; tvořit ; dát si dělat, nechat si udělat ; dělat se jakým, stavět se jakým ; skládat (verše) ; získávat, opatřovat, shánět, vydělat ; konat, vykonávat, provádět, pořídit