Exuo

Význam: svléci, odložit ; odložit co, vzdát se čeho ; zbavit se čeho, setřást co (např. jho) ; odejmout co komu, svléci co komu, obrat, oloupit koho o co, zbavit

Další latinský slovník

Rhenus citatus fertur

Rýn prudce teče

Antedictus

svrchu řečený, výše zmíněný, výše uvedený (např. Castanet 164)

Estas

léto (neklas. pravopis)

Per

na základě (per hanc auctoritatem na základě tohoto citátu)

Damno

odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukládat pokutu ; přivodit odsouzení, dát odsoudit ; odsoudit, zavázat koho k čemu, zasvětit, oddat, určit (zejm. záhubě) ; odsuzovat, zamítat, zavrhovat, zatracovat

Prognatus

zrozený, pocházející