Assevero

Význam: vážně, opravdově jednat ; tvrdit (vážně, opravdově, s jistotou), ubezpečovat, ujišťovat o čem, dokládat ; dosvědčovat, dokládat co, svědčit o čem

Další latinský slovník

Passus

dvojkrok

Vituperabilis

zasluhující pohany, špatný

Circinus

kružidlo, kružítko

Uterque

oba, jeden i druhý

Adverto

obracet

Cibaria

strava, potrava, pokrmy, zásoby