Assevero

Význam: vážně, opravdově jednat ; tvrdit (vážně, opravdově, s jistotou), ubezpečovat, ujišťovat o čem, dokládat ; dosvědčovat, dokládat co, svědčit o čem

Další latinský slovník

Extremus

nejzazší

Inhonestus

nečestný, bezectný, hanebný ; zneuctěný ; nepěkný, škaredý

Expeditus

mít větší přehled, připravený k boji, pohotový

Primum pilum ducere

být prvním centurionem prvního pilu = nejvyšším

Suggillo

pohmoždit, ztlouci, zmlátit, nadělat modřiny ; posmívat se, tupit

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit