Novissime

Význam: nakonec (??? snad)

Další latinský slovník

Ningor

sněžení, padání sněhu

Querela

nářek, hořekování, stesk ; žaloba, stížnost ; roztržky, rozmíšky (v pl.) ; žalostná píseň

Franci

Frankové

Sensum recuperare

přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu

Erigo

zvednout se

Multus

mnohý, četný ; velký, veliký, značný ; důkladný, obšírný, rozvláčný