Ligonizo

Význam: kopat, pracovat s motykou, rýt (MLLM bęcher, tj. očividně i rýt rýčem)

Další latinský slovník

Appareo

objevit se, ukázat se, zjevit se, vynořit se ; být k službám, přisluhovat, posluhovat, konat službu ; jevit se, ukazovat se, být zjevný, být patrný

Deiaceo

shodit

Currus

vůz, povoz

Distinctio

část řeči, teze, výklad ; teze, názor

Signa subsequere

jít se svým oddílem

Intervenio

přijít, objevit se