Antiquitus

Význam: od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Další latinský slovník

Wintoniensis

winchesterský (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 40)

Remuneror

odměnit, odplatit

Occisio

popravování

Discrepo

nesouhlasit, nebýt v souzvuku, neshodovat se, nesrovnávat se, uchylovat se, různit se, lišit se ; nesouhlasit, různě znít

Immanis

obrovský, ohromný

Assuefacio

zvykat si, navykat, učit