Insulensis

Význam: z Lille

Další latinský slovník

Pustella

dýmějový mor

Incito

uvést v rychlý pohyb, pobídnout

Deni

po desíti

Et hoc ideo

a to proto??? (RS 43:10 ; spíš "tudíž", toto je zřejmě chybný výklad ; jinak RS 43:9, kde to je opravdu "a to proto, že")

Audio

slyšet, zaslechnout ; dovídat se ; vyslýchat ; poslouchat, uposlechnout, být poslušen

Quippe

vždyť, ovšem, neboť (uvádí samozřejmý důvod) ; ježto, neboť (vyznačuje důvodovou platnost vztažných vět ; ovšem (samostatná věta)