Vicis f. (gen.

Význam: střídání, vystřídání, změna ; místo (v řadě) ; úkol, úloha, úřad ; odveta, odplata, odměna, náhrada

Další latinský slovník

Antecedo

předstíhat, předbíhat, předčit

Adnoto

poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Mundanus

světový

Sacerdos

obětnice, kněžka

Sicut

(adv.) jako, tak jako ; jako, jakoby ; jako například ; jakožto, coby ; tak jak ; jelikož, vzhledem k tomu, že... (MLLM)