Candelabrum

Význam: svícen (kandelábr), nosič svíček

Další latinský slovník

Disputo

bádat, zkoumat

Ulterius

dále (o míře a způsobu)

Fore

[budoucí infinitiv od esse, náhrada za futurum esse]

Inhoneste

nečestně, hanebně, bezectně, nectně

Defagito

unavit, vysílit, utrmácet

Biennium

dva roky