Mora

Význam: prodlení, meškání

Další latinský slovník

Revoco

volat zpět, povolat zpět, odvolat ; povolat z vyhnanství ; obrátit zpět, odvrátit ; odvolat co ; zrušit ; znova volat, vyvolat (zpět na scénu apod.) ; znovu zavést, obnovit

Nempe

ovšem, arci, zajisté, patrně

Quaero ex (ab) aliquo

zeptat se někoho

Modo + gen.

po způsobu, způsobem

Minae

hrozby, výhrůžky

Absente

v nepřítomnosti (koho)