Auditio

Význam: zpráva

Další latinský slovník

Terror

strach

Perrumpo

proniknout, prorážet

Odium iustum

oprávněná nenávist

Belasius

Blažej

Hungari

Maďaři

Tanquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak