Auditio

Význam: zpráva

Další latinský slovník

Aufugio

uprchnout

Grando

kroupy, krupobití

Proponor

zdát se

Paco

utišit, uklidnit, usmířit

Vallis

údolí, úval, dolina

Admoneo

připomínat, upomínat, upozorňovat ; napomínat, nabádat, pobízet