Discludo

Význam: oddálit, odloučit, rozdělovat

Další latinský slovník

Impropero

hanlivě vytýkat [Jen toto Šenková. Pražák ani el. sl. vůbec nic. Vazba je v Tractatus Manicheorum s dat.]

Tendo

tábořit, stanovat

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Praefectus

velitel

Magnis itineribus

dlouhými pochody = velmi ryhle

Causor

uvádět za příčinu, udávat za záminku ; předstírat