Amplus

Význam: prostorný, velký, rozsáhlý

Další latinský slovník

Asto

stát u čeho n. vedle čeho ; zpříma stát, trčet, strmět

Desertor

zběh, uprchlík

Taurinensis

turínský

Moderor

krotit, ovládat, mírnit

Percontatio

dotazování, vyptávání

Notarius

notář (MLLM jasně uvádí, ač ne jako samostatný význam slova, jen ve spojeních "notarius regis, imperatoris" aj. a "notarius publicus" ; u n. p. je pozn.: 1. výskytu ve 12. stol. Je tu i výklad: pův. písař, později soudní úředník)