Assumere crucem

Význam: vzít na sebe kříž ; podniknout křížovou výpravu, vypravit se na křížové tažení

Další latinský slovník

Revoco

volat zpět, povolat zpět, odvolat ; povolat z vyhnanství ; obrátit zpět, odvrátit ; odvolat co ; zrušit ; znova volat, vyvolat (zpět na scénu apod.) ; znovu zavést, obnovit

Cogito

pomýšlet, mít v úmyslu, přemýšlet, přemítat, myslet na

Perfugio

přeběhnout, zběhnout, utéci

Otiosus

bez práce, nezaměstnaný, nečinný ; neúčastnící se politických zápasů, žijící v ústraní, pokojný ; klidný, bezstarostný ; zdlouhavý [že by to znamenalo nehybný, to Pražák neuvádí]

Adorior

napadnout, přepadnout

Cottana

malé suché fíky