Assumere crucem

Význam: vzít na sebe kříž ; podniknout křížovou výpravu, vypravit se na křížové tažení

Další latinský slovník

Perspicio

prohlédnout, pochopit, poznat

Ministerium

okrsek, obvod (na kterém vykonává nějaký úředník či pověřenec svou funkci) ; dvorec (oblast pod správou jednoho šafáře) ; okrsek, obvod (soubor statků, jejichž výnosy plynou do jednoho ?dvorce? ; MLLM angl. "household department", fr. "service")

Tramblus

osika

Marchio

markrabí (nom. Havlík v ČJ takto)

Ens

jsoucno, jsoucí

Cementarius

zedník