Comburo

Význam: spálit

Další latinský slovník

Nubo

provdat, vdát

Transglutire

(Pražák ani MLLM nic ; v Capelli zřejmě ve smyslu "chytit na lep")

Semel

jednou

Determino

vymezit, ohraničit (místo) ; určit, stanovit ; končit, naplňovat ; vymezovat, určovat (pojem, význam slova) ; rozhodovat, rozsuzovat ; (refl.) rozhodnout se, dohodnout se ; vykládat, vysvětlovat, pojednávat ; disputovat

Remotio

vyloučení, odstranění, vzdálení

Fletus

pláč