Subterfugio

Význam: uniknout

Další latinský slovník

Folratura

(Fournier I, 315)

Exanimo

zbavit života, usmrtit

Frux

obilí, plodina, ovoce, plod

Debacchor

šílet, zuřit, bouřit, vybouřit se

Socius

druh

Sumere liberos

adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)