Vere

Význam: pravdivě, podle pravdy, správně ; vpravdě, opravdu, vskutku ; pravdivě, upřímně, opravdově, poctivě

Další latinský slovník

Hesdra

Ezdráš

Sicut

(adv.) jako, tak jako ; jako, jakoby ; jako například ; jakožto, coby ; tak jak ; jelikož, vzhledem k tomu, že... (MLLM)

Neu = neve

ani, nebo, aby ne

Appeto

dychtit, toužit

Inviolabilis

neporušitelný, nedotknutelný

Abditus

odlehlý, vzdálený, skrytý, v ústraní