Sanitas

Význam: zdraví, zdravý rozum, rozvaha, rozumnost

Další latinský slovník

Exire ex corpore

vyjít z těla

Inquinatus

špinavý, znečištěný, nečistý, pokálený

Proscribo

vypsat, vyhlásit, ohlásit, prohlásit, uveřejnit ; vyhlásit prodej, dát do prodeje, prodávat, pronajímat ; prohlásit někoho za zbavena statků, zabavit, konfiskovat majetek ; vyhlásit koho za psance, dát do klatby, proskribovat

Turpitudo

ošklivost, škaredost, šerednost, ohyzdnost ; hanebnost, ohavnost, sprostota, mrzkost ; nemravnost ; potupa, hanba ; hanba (euf. pro pohlavní orgány)

In ordinem

popořádku, po řadě

Evangelium Lucae n.

Lukášovo evangelium, evangelium podle Lukáše