Antibari

Význam: Bar (dalmatské město)

Další latinský slovník

Tristitia

sklíčenost

Jesu

Ježíši (vok.)

Iniuctio

ukládání (čeho komu, např. pokání)

Canebatio

(Fournier I, 337)

Potestas

moc ; síla ; vláda, svrchovanost ; úřední moc ; úřad, hodnost ; účinek ; možnost, schopnost ; oprávněnost, právo ; volnost, dovolení ; příležitost k čemu

Arx

pevnost