Antibari

Význam: Bar (dalmatské město)

Další latinský slovník

Institutum

jako obyčejně, podle svého zvyku

Dispositio testamentalis f.

závěť, poslední vůle

Populatio

plenění, pustošení

Refello

vyvrátit

Cotidianis

každoročně

Creber

hustý, četný, hojný, bohatý ; (v čase) hojně opakovaný, častý, zhusta opakovaný