Perduco

Význam: provést, postavit, vystavět

Další latinský slovník

Temere

lehkovážně, slepě

Triticum

pšenice

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec

Ocior

rychlejší, hbitější

Appellatus

strana, proti níž směřuje odvolání