Appellatus

Význam: strana, proti níž směřuje odvolání

Další latinský slovník

Patrinus

kmotr

Sed

ale, avšak, však, nýbrž

Iuramentum

přísaha (DZ ; Pražák nic)

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Massa

(form. mansus)

Cheruatia

Chorvatsko?