Appellatus

Význam: strana, proti níž směřuje odvolání

Další latinský slovník

Suppleo

nahradit, doplnit, zaplnit

Res divinae

bohoslužby

Contentio

boj, svár, spor

Descendo

přistoupit, sestoupit

Remaneo

zůstávat, setrvat

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina