Penitenciam facere

Význam: činit pokání

Další latinský slovník

In vicem

na vystřídání

Reprehendo

kárat, vyčítat

Per fortunas!

probůh!

Castellum

tvrz, pevnost

Iniustitia

bezpráví, nespravedlnost

Versor

pohybovat se, být