Affirmo

Význam: zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Další latinský slovník

Praecaveo

být opatrný, vystříhat se

Perversus

zvrácený, převrácený, křivý ; zlý, závistivý ; nerozumný, zpozdilý ; šilhavý

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost

Gallia ulterior

zaalpská Galie

Cohortor

povzbudit

Dominor + dat.

panovat komu / čemu