Affirmo

Význam: zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Další latinský slovník

Affictus

rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Viceni

po dvaceti

Evenio

dopadnout, připadnout

Pernities

zhouba, zkáza, záhuba

Fuxensis

související s hrabstvím Foix

Nuper

nedávno