Plango

Význam: bít, tepat ; hořekovat

Další latinský slovník

In continenti

hned, ihned (MLLM, 264 ; též incontinenti, ač MLLM uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci)

Securus

bezstarostný, klidný, nestarající se, nemající starosti ; bezstarostný, veselý, klidný ; bezpečný, jistý, bez nebezpečí

Vestimenta

oděv, oblek

Nativus

přirozený

Fugae se mandare

dát se na útěk