Ad perpendiculum

Význam: svisle

Další latinský slovník

Inaccessus

nepřístupný ; nedostižný

Sin

jestliže však, kdyby však

Vitium

chyba, vada ; kaz, skvrna, zkaženost ; nedostatek, úhona, závada ; choroba, nemoc ; špatná vlastnost, nepravost, nectnost ; úhona ; hřích ; pochybení, poklesek ; závada, překážka

Extremus

nejzazší

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Confirmo

potvrdit, schválit ; upevnit ; posilnit, posílit, utužit ; povzbudit, dodat mysli ; stvrdit, dotvrdit, dokázat